NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM

Kế toán công nợ làm những gì? Thu hồi công nợ như thế nào?

Doanh nghiệp hoạt động sẽ xuất hiện các vấn đề công nợ. Đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến doanh thu, lãi của doanh nghiệp. Yêu cầu kế toán viên cần quản lý công nợ hiệu quả để thu hồi đúng hạn. Phần mềm kế toán doanh nghiệp thiết kế có hỗ trợ kế toán công nợ, giảm khối lượng công việc.

Tuy nhiên, yêu cầu quản lý vẫn cần nghiệp vụ và chuyên môn của kế toán viên. Đồng thời, kế toán công nợ cần có biện pháp phù hợp để thu hồi công nợ hiệu quả. Chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp kế toán viên quản lý công nợ và thu hồi đúng thời gian.

Nhiệm vụ của kế toán công nợ là gì?

Doanh nghiệp hoạt động sẽ có sự xuất hiện của công nợ với khách hàng. Yêu cầu, cần có đội ngũ kế toán viên thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát công nợ, để thu hồi hiệu quả. Kế toán công nợ đóng vai trò quan trọng, bộ phận không thể thiếu với doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán công nợ cụ thể bao gồm:

 • Xác nhận hợp đồng của các bộ phận, đồng thời kiểm tra nội dung, điều khoản, thêm hoặc sửa mã khách hàng để lưu trữ quản lý.
 • Xác nhận công nợ với khách hàng và đối tác, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 • Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ khi thanh toán.
 • Kiểm tra công nợ: Xác định theo từng khách hàng, số tiền hàng, xác định công nợ, kiểm tra khách hàng theo từng hợp đồng đã ký (về số lượng, giá thành, thời gian thanh toán)…
 • Liên lạc và giám sát tình hình thực hiện hợp đồng với các bộ phận.
  Theo dõi tình hình thanh toán công nợ của từng đối tượng khách hàng.
 • Đốc thúc và trực tiếp tham gia vào hoạt động thu hồi nợ.
 • Lập báo cáo liên quan đến công nợ, thanh toán công nợ, tình hình thực hiện các hợp đồng chung.

Khá nhiều nội dung mà kế toán công nợ cần thực hiện, tổng hợp và báo cáo. Để thông tin công nợ được quản lý hiệu quả, yêu cầu cần có phần mềm kế toán hỗ trợ, giám sát và nhắc nhở về thời gian thu hồi công nợ.

Bí quyết để thu hồi công nợ kịp thời, hiệu quả

Thu hồi công nợ là vấn đề không hề đơn giản, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Vậy làm thế nào để kế toán thu hồi công nợ kịp thời, hiệu quả? 

 • Cần theo dõi và giám sát tình hình thanh toán công nợ để phân loại quản lý khách hàng theo từng mục. Với khách hàng nợ quá hạn cần tìm hiểu tình hình nợ, tài chính của doanh nghiệp để tới tận trụ sở đàm phán, thu hồi công nợ đúng hạn.
 • Với khách hàng có công nợ khó đòi, cần xác định về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình và thời gian công nợ đã đến hạn chưa. Có thể sử dụng các biện pháp can thiệp của pháp luật để thu hồi công nợ.
 • Với khách hàng thanh toán đúng hạn doanh nghiệp có thể nới lỏng, tạo điều kiện cho khách hàng chậm công nợ trong một số trường hợp nhất định.

Kế toán viên quản lý công nợ ghi nhận hợp đồng, quản lý và theo dõi công nợ khách hàng. Nhiệm vụ vô cùng quan trọng để đánh giá các khoản công nợ, thời gian thu hồi nhằm đưa ra các quyết định phù hợp để thu hồi khoản nợ hiệu quả. Việc thu hồi công nợ sẽ ảnh hưởng nhiều đến doanh số, hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý công nợ với phần mềm tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ sẽ giúp kế toán viên kiểm soát tốt hơn các vấn đề công nợ khác hàng và thu hồi hiệu quả.