Viết quảng cáo hay, độc đáo cần những tiêu chí nào?
Viết Bài SEO

HÌNH THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ T/T

 1. Phương thức T/T trả trước (trả tiền trước, giao hàng sau)
 • Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại
 • Người mua đến ngân hàng thương mại đóng tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán
 • Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán  báo có cho người bán
 • Người bán giao hàng cho người mua
 • Người bán thông báo giao hàng cho người mua
 • Người bán gửi chứng từ cho người mua.

Nhận xét: Người mua phải trả tiền trước cho người bán rủi ro cho người mua

Viết quảng cáo hay, độc đáo cần những tiêu chí nào?
Viết quảng cáo hay, độc đáo cần những tiêu chí nào?

Tham khảo: Kế toán thực hành 

 1. Phương thức T/T trả sau (sau khi giao hàng, gửi chứng từ)
 • Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại
 • Người bán giao hàng cho người mua
 • Người bán thông báo giao hàng cho người mua
 • Người bán gửi chứng từ cho người mua
 • Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán
 • Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán báo có cho người bán

Nhận xét: Phương thức này rất rủi ro cho người bán. Thường chỉ áp dụng cho các lô hàng giá trị nhỏ, khách hàng quen thuộc, đã có uy tín với người bán.

Xem thêm: Kê khai thuế 

 1. T/T đặt cọc trước một phần, phần còn lại trả sau khi giao hàng và trước khi gửi chứng từ
 • Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại
 • Người mua lên ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), đơn mua ngoại tệ,  lệnh chuyển tiền đặt cọc cho người bán
 • Ngân hàng thương mại chuyển tiền cọc tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán báo có cho người bán
 • Người bán giao hàng cho người mua
 • Người bán thông báo giao hàng cho người mua
 • Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền còn lại, nộp đơn xin mua ngoại tệ và thực hiện lệnh chuyển số tiền còn lại cho người bán
 • Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán báo có cho người bán
 • Người bán gửi chứng từ cho người mua

 

Nhận xét :Nếu tiền cọc đủ lớn thì người bán vẫn an toàn trong thanh toán

Xem thêm: Luật thuế giá trị gia tăng 

 1. T/T đặt cọc một phần, phần còn lại trả sau khi giao hàng và gửi chứng từ
 • Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại
 • Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), nộp đơn mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền đặt cọc cho người bán
 • Ngân hàng người mua chuyển tiền cọc tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán báo có cho người bán
 • Người bán giao hàng cho người mua
 • Người bán thông báo giao hàng cho người mua
 • Người bán gửi chứng từ cho ngân hàng người mua
 • Người mua đến ngân hàng người mua nộp số tiền còn lại và nộp lệnh chuyển số tiền còn lại cho người bán
 • Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân hàng người bán
 • Ngân hàng người bán báo có cho người bán

Nhận xét: Người bán chịu rủi ro nếu người mua không thanh toán phần còn lại